December 2016

Božja vrhovna vlast u propovijedanju

16. 12. 2016

Što je desiringGod.org

15. 12. 2016

Kad Bog radi za tebe

08. 12. 2016

1. Zašto nas je Bog stvorio?

08. 12. 2016

2. Naš neuspjeh da zadovoljimo

08. 12. 2016

3. Isus dođe na svijet

08. 12. 2016