Video

John Piper obilježava dostignuće u serijalu "Look at the Book"
Prezentacija knjige "Koronavirus i Krist"
Kreativna video prezentacija o organizaciji "Desiring God" i njihovoj web platformi.
Video Serija "Slava Božja", 1/5
Video Serija "Slava Božja", 2/5
Video Serija "Slava Božja", 3/5
Video Serija "Slava Božja", 4/5
Video Serija "Slava Božja", 5/5

Audio

Audioknjiga Johna Pipera "Koronavirus i Krist"