Tim Keller

Detaljnije o Katekizmu Novoga grada – Tim Keller

Tim Keller predstavlja Katekizam Novoga grada – video