Učeništvo

Predstavljanje Katekizma Novoga grada

10. 09. 2022

Detaljnije o Katekizmu Novoga grada – Tim Keller

10. 09. 2022

Tim Keller predstavlja Katekizam Novoga grada – video

10. 09. 2022

Isusa ne možemo prilagoditi

13. 06. 2017

Post za vodama koje ne presušuju

08. 12. 2016

Što je kršćanski hedonizam?

08. 12. 2016

Obnavljanje osnova: Kršćanski hedonizam

08. 12. 2016